آرشیو دسته بندی: اخبار و مقالات

اجزای تشکیل دهنده ی مستربچ

اجزای تشکیل دهنده ی مستربچ

آیا اجزای تشکیل دهنده ی مستربچ را می دانید؟ مستربچ ها دارای سه جزء اصلی هستند که در این مقاله به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم. تولید مستربچ با 3 جزء اصلی پلیمر پایه، افزودنی و عامل سازگارکننده انجام می شود.

نقش مستربچ ها در افزایش قوام رنگ های تولیدی

نقش مستربچ ها در افزایش قوام رنگ های تولیدی

نقش مستربچ ها در افزایش قوام رنگ های تولیدی را می دانید؟ در تولید رنگ ها هیچ ماده ای به اندازه ی مستربچ کاربرد مد نظر را ندارد. در این ارتباط می توان به مستربچ رنگی اشاره کرد. ما از محصول پلیمری نهایی توقعاتی داریم. مثلا اگر می خواهیم چند لیتر رنگ قرمز تولید کنیم […]

مستربچ رطوبت گیر

مستربچ رطوبت گیر

مستربچ رطوبت گیر چیست؟ امروزه مواد بازیافتی یعنی همان مواد دسته دوم و مواد قابل بازیافت به عنوان مواد اولیه در تولید بسیاری از محصولات پلیمری نقش بازی می کنند. اما از آنجایی که این مواد برای استفاده نیاز به شست و شوی زیاد دارند، دارای رطوبت فراوانی می شوند که برای رفع این رطوبت […]

مستربچ و هزینه های تمام شده

مستربچ و هزینه های تمام شده

 رابطه مستربچ و هزینه های تمام شده را می دانید؟ مستربچ ها به طرز چشمگیری هزینه ی تمام شده ی تولید یک محصول پلیمری را کاهش می دهند. محصول نهایی پلیمیری بدون مستربچ ها محصولی گران و در عین حال بی کیفیت خواهد بود. مستربچ ها نوعی مواد افزودنی به مخلوط های پلیمری هستند. تصور […]

مستربچ کربنات کلسیم چیست

مستربچ کربنات کلسیم

مستربچ برای افزایش کیفیت محصول پلیمری نهایی نوعی ماده ی افزودنی به حساب می آید که می شود گفت تمام خاصیت های لازم را به محصول پلیمری می بخشد. محصول نهایی باید دارای کیفیت و کمیت مورد قبولی باشد. مستربچ ماده ای است که کیفیت و کمیت محصول نهایی را به اندازه ی ایده ال […]

مستربچ تزریق پلاستیک

مستربچ تزریق پلاستیک

مستربچ نزریق پلاستیک نوعی مستربچ با پایه پلیمری شبیه به پلاستیک است که در پلاستیک تزریق می شود. ظاهر این مستربچ ها شبیه گرانول و به صورت دانه دانه است.

مزایای سازگارکننده ها در فرآیند تولید مستربچ

مزایای سازگارکننده ها در فرآیند تولید مستربچ

آیا نقش و مزایای سازگارکننده ها در فرآیند تولید مستربچ را می دانید؟ زمانی که سازگارکننده ها را به مستربچ ها اضافه می کنیم، مستربچ در فرآیند های ترشوندگی، یک نواختی، تثبیت، سرعت و بهبود بیشتری می یابد.